Keislaman

Nasib Nahas Orang-Orang yang Memelihara Kecongkakan di Dunia

Banyak yang berkata bahwa dunia sejatinya hanya tempat untuk singgah. Bukan tanpa sebab, pasalnya dunia beserta kehidupannya bersifat sementara. Bahkan di antara banyak hal yang terdapat di dunia juga hanya berupa ujian dan godaan saja. Orang-orang yang berhasil melalui ujian tersebut dengan memilih cara hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kelak akan mendapatkan balasan tempat yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu Surga. Sebaliknya, tempat yang menyeramkan dan penuh siksaan adalah balasan bagi mereka yang semasa hidupnya amat sombong dan gemar memelihara sifat congkak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“…. Maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Setiap orang congkak, hina dan sombong.” (HR. Muslim no. 5093)

Sifat sombong adalah satu di antara banyak hal yang amat dibenci Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mereka yang semasa hidupnya di dunia gemar memperlihatkan kecongkakan kepada orang lain kelak akan menjadi salah satu penghuni Neraka. Bagaimana tidak? Di dunia mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Ta’ala untuk beribadah dan menyebarkan kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang sombong dan congkak justru merasa bahwa segala nikmat dunia yang dirasakannya merupakan hasil kerja kerasnya semata tanpa ada campur tangan Allah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa mereka menjadi sombong.

Di hati mereka tak ada rasa syukur atas segala kesehatan dan keselamatan yang didapatkan di dalam hidupnya. Mereka kerap kali tidak mengakui bahwa Allah Ta’ala yang menurunkan segala bentuk kenikmatan tersebut. Sebaliknya, mereka orang-orang yang sombong gemar berbangga diri terhadap orang lain. Kepada kaum yang lemah mereka senang memperlihatkan keberlimpahan. Sementara kepada orang-orang yang sama dengan dirinya, mereka senantiasa saling menyaingi satu sama lainnya. Mereka saling berbangga-bangga dengan pencapaian dan banyaknya harta. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi Allah untuk segera memasukkan mereka ke Neraka. Naudzubillah min zalik, semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang sombong dan congkak.

Related Articles

Back to top button