Keislaman

Langkah Mudah Memelihara Hubungan Silaturahmi Antar Sesama

Tetangga adalah kelompok orang yang cukup dekat dengan kita. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk dapat senantiasa berbuat baik pada mereka. Kebaikan yang dapat kita lakukan pada tetangga bahkan tak melulu harus dilakukan dengan cara tolong menolong. Menghargai pemberian mereka nyatanya juga termasuk dalam salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing.” (HR. Bukhari no. 5558)

Hadist di atas menjelaskan tentang adab dalam bertentangga. Umat Islam terutama kaum Muslimah dianjurkan untuk dapat saling menjaga hubungan dengan tetangga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghargai buah tangan yang diberikan. Hendaknya kita dapat menerima pemberian tersebut tanpa sekali pun menolaknya meski hal yang diberikan ini mungkin tidak bernilai apa pun bagi kita.

Sikap ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan termasuk dalam langkah yang tepat untuk menghindari diri dari perbuatan menyakiti hati orang lain. Tentu, menerima pemberian yang disertai dengan tampilan wajah penuh kesenangan dapat menjadi sebab timbulnya senyuman bagi orang yang memberi. Allah Subhanahu wa Ta’ala pun telah berjanji akan menurunkan pahala bagi siapa saja hamba-Nya yang mampu memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain.

Related Articles

Back to top button