Keislaman

Ganjaran Nikmat bagi Orang yang Senantiasa Berperilaku Jujur

Kejujuran merupakan salah satu ciri yang menandakan nilai diri seseorang. Melalui sifat baik ini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Hal tersebut tentu tak hanya manfaat yang bersifat duniawi saja. Orang yang mengutamakan kejujuran dalam dirinya juga akan mendapatkan ganjaran berupa kebahagiaan di akhirat kelak. Tepat sekali, sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta’ala mereka yang senantiasa membiasakan diri untuk selalu berkata jujur akan merasakan puncaknya dari kebahagiaan.

Sebagaimana dalam Al – Qur’an, Allah berfirman:

“Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.” (QS. Al – Maidah: 119)

Ayat di atas menggambarkan kejujuran sebagai kebenaran yang tak boleh disembunyikan. Barang siapa yang selalu berbuat jujur, maka kelak mereka akan menerima manfaat dari kejujurannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mempersiapkan dua macam kenikmatan bagi hamba- Nya yang senantiasa mengutamakan kejujuran. Nikmat pertama adalah masuk Surga yang di dalamnya mengalir sungai – sungai. Surga merupakan nikmat yang dapat dirasakan secara jasmani dan kekal selama – lamanya.

Sementara, nikmat kedua adalah keridhaan Allah pada mereka. Nikmat yang satu ini merupakan bentuk dari perasaan tenang dan tenteram. Setiap kejujuran yang diperbuatnya dianggap Allah sebagai ibadah dan juga amal saleh. Maka dari itu, Surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala sejatinya merupakan kenikmatan yang tak dapat tergantikan. Keduanya mampu mendatangkan puncak kebahagiaan dalam diri seseorang. Begitulah balasan yang Allah berikan pada mereka yang senantiasa berperilaku jujur semasa hidupnya.

Related Articles

Back to top button