Uncategorized

3 Keutamaan Melaksanakan Sholat Dhuha Di Tengah Kesibukan

Tak ada yang dapat menandingi pahala dari setiap ibadah wajib yang kita lakukan. Namun, tentu ada hal atau amalan sunnah yang dapat melengkapi pelaksanaannya. Selain sholat fardhu, kita juga sangat dianjurkan untuk bisa menambah amalan baik melalui beragam perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT salah satunya adalah sholat dhuha.

Sholat dhuha adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan mulai waktu tergelincirnya matahari hingga sesaat sebelum matahari tepat berada di bawah kepala. Mengingat pelaksanaan sholat ini bertepatan dengan waktu kita melakukan kegiatan sehari – hari, maka dapat dikatakan bahwasanya siapa pun yang mampu meluangkan waktu menunaikannya akan mendapat beragam keutamaan.

Oleh karena itu sangat wajar jika Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sangat menganjurkan umatnya untuk dapat menunaikan ibadah sunnah ini. Setidaknya ada tiga keutamaan yang bisa didapatkan oleh mereka yang menyelipkan sholat dhuha sebagai rutinitas harian. Berikut penjelasan singkatnya:

Allah SWT mengampuni dosa

Sholat dhuha memberikan jaminan diampuni dosa – dosa oleh Allah SWT bagi siapa saja yang menunaikannya. Dalam suatu hadist Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Siapapun yang melaksanakan sholat Dhuha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.” (HR. Tirmdizi)

Menjamin tercukupinya rejeki

Empat rakaat sholat dhuha yang kita tunaikan mampu menjamin tercukupinya rejeki kita di sepanjang hari. Hal ini sesuai dengan bunyi hadist sebagai berikut:

“Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari empat rakaat di awal harimu, niscaya Aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu.” (HR. Ahmad)

Memeroleh pahala setara melaksanakan haji dan umrah

Menunaikan ibadah sunnah dhuha memang membutuhkan waktu yang luang. Maka siapa pun yang menunaikannya termasuk ke dalam golongan hamba yang istimewa. Salah satu keistimewaan yang akan didapatkan adalah memeroleh pahala setara dengan melaksanakan haji dan umrah. Terkait hal ini, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam suatu hadist pernah bersabda:

“Barangsiapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjama’ah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat dua raka’at, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh.” (HR. Tirmidzi, No 586)

Related Articles

Back to top button